psd الى html and css part 3

Just Example Website Menu Item
اليوم هنبدء الجزء التالت من الموقع بتعنا هنبدء نعمل استايل للقائمه النوافذ و كيفية تحديد استايل معين للمينيو


#warpper{
width:960px;
margin-left:10px;
background:#eeeeee;
position: absolute;
right: 0;
}

#nav{
margin:200px 0 10px 0;
font-size: 22px;
}

#nav ul{
list-style: none;
}

  • PSD TO HTML&CSS
  • html-css تصميم موقع كامل